Day: January 23, 2016

“Abimukira n’impunzi baradutabaza. Igisubizo cy’Ivanjili y’impuhwe” Bavandimwe nkunda! Mu rwandiko rwanjye rwerekeye yubile idasanzwe y’impuhwe z’Imana, nibukije ko “Habaho ubwo duhamagarirwa ku buryo bwihutirwa kurangamira impuhwe, kugira ngo natwe duhinduke ikimenyetso nyakuri cy’imikorere y’Imana Data”( Reba no 3). Koko rero urukundo rw’Imana rugera kuri bose no kuri buri wese, iyo rutumye abahobewe mu biganza byayo […]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget