Day: June 11, 2020

Ingingoremezo: « Dore umugati w’ubugingo ».Isomo rya 1: Ivugururamategeko 8,2-3.14b-16a. Zaburi 147, 12-13,14-15, 19-20. Isomo rya 2: 1Korinti10, 16-17. Ivanjili: Yohani 6,51-58 Bana b’Imana, Dore umugati w’ubugingo! None kuri iki cyumweru turahimbaza umunsi mukuru w’Isakramentu ritagatifu ry’Umubiri n’Amaraso bya Kristu. Uyu munsi witwa “Fête-Dieu, Imana yakoze ibirori. Nk’uko tubimenyereye no muyindi minsi mikuru isanzwe mu bukwe dutondagura […]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget