Day: February 13, 2021

Ingingoremezo : « Yezu ubishatse wankiza ». Isomo rya 1 : Abalevi 13,1-2.45-46. Zaburi 31 (32)1-2,5ab,5c.11. Isomo rya 2 : 1Korinti 10,31-11,1. Ivanjili Mariko 1, 40-45. Uri muzima Yezu uri muzima kandi urakiza nta ndwara n’imwe ibaho yakunanira, nanjye Yezu ubishatse wankiza ! Kuri iki cyumweru turazirikana abarwayi b’isi yose (journée mondiale des malades), twiyibutsa ko nta n’umwe ku isi utarwaye, […]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget